Homotoksikoloogia

 • Goethe-Faust : "Puhastada - tähendab ravida" (Ravida - tähendab puhastada)
 • Paramides (540-480 eKr): "Anna mulle võime tekitada palavikku ja ma ravin kõik haigused terveks"

1792. a. saksa arsti Samuel Hahnemann'i (1755-1843) rajatud klassikaline homöopaatia (homöo kr. homoios sarnane, pathos kr. kannatus) lähtus järgmistest printsiipidest: 

 • Haigussümptomid käituvad peegelpildis ravimi tekitatud sümptomite suhtes (simile ehk sarnasuse reegel). 
 • Ühesugust ravitakse ühesugusega (aequalia reegel).
 • Klassikaline homöopaatia kasutab ühest raviainest koosnevaid ravimeid.
 • Alates dr. Hahnemann'ist on alati tegutsenud ka homöopaatia koolid.  

Erialakirjandus, tooted: https://www.narayana-verlag.com/index.php

Homöopaatia levik, õpetamine, regulatsioon ja praktiseerimine maailmas viiekümne aasta jooksul. Ülevaate tellis Prantsusmaa Homöopaatia Instituut aastal 2000. Ülevaate koostas: M.C. Gouin (üldarst, Vahemere Homöopaatia Seltsi esindaja). 

Homöopaatia levik 

1) 1792-1820: Ungari, Austria ja Tšehhoslovakkia.
2) 1820-1830: Venemaa, Itaalia, USA, Taani, Poola, Rootsi.
3) 1830-1835: Hispaania, Inglismaa, Shveits, Prantsusmaa, Sitsiilia, Belgia, Holland.
4) 1835-1840: Iirimaa, Brasiilia.
5) 1840-1850: Antillid, India, Hiina, Uruguai, Paraguai, Portugal, Kaplinn, Mosambiik.
6) 1850-1860: Mehhiko, Sudaan, Kolumbia, Egiptus, Uus-Meremaa, Austraalia.

Homöopaatiline turg maailmas jaguneb järgmiselt: Euroopa 58%, Ladina-Ameerika 13 %, Põhja-Ameerika 8 %, ülejäänud maailm 21 %.  Euroopas kasutab homöopaatiat 29% elanikkonnast. Kõige suurem tarbimine on Madalmaades, Prantsusmaal ja Saksamaal, kõige väiksem Hispaanias, Portugalis ja Kreekas. 

Homöopaatia kasutamine haiglates. Euroopas on olemas homöopaatia erahaiglad: Prantsusmaal: Püha Jacques'i Haigla, Marguerite'i Maja ja Pariisi Hahnemanni Dispanser. Ühendkuningriigis: Londoni Kuninglik Homöopaatia Haigla (1850) ja Glasgow Homöopaatia haigla (1880). USA's tegutseb üle 120 homöopaatiale spetsialiseerunud haigla.

Prantsusmaal  tegutses 1835. a. Pariisis sadakond homöopaati, 1999. a. praktiseeris Pariisis hinnanguliselt juba 4 000 homöopaati. Kaasajal määrab Prantsusmaal homöopaatilisi ravimeid regulaarselt 12% arstidest, 50% aeg-ajalt (vastavalt olukorrale). Prantsusmaa ülikoolides on diplomiõpe arstidele homöopaatia lisakvalifikatsiooni omandamiseks. Üldarstidest 5 000 on homöopaadid. 38% prantslastest kasutab homöopaatilisi ravimeid, neist 75% suhtub homöopaatiasse soosivalt, 84% teab, et need ravimid on olemas. 

Saksamaal on homöopaatia arstid (MD) ja „heilpraktikud“ ametlikult tunnustatud. Heilpraktik on arstikutseta tervendaja (heil - saksa k. terve), teadmiste tase lähedane meditsiiniõe koolitusele. Nad saavad ametliku tunnustuse peale Tervishoiuministeeriumis korraldatud eksami sooritamist. Saksa arsti (MD) tunnustatakse homöopaadina siis, kui ta on läbinud täiendkoolituse, mis annab homöopaadi lisaeriala. Homöopaatia õpetust jagatakse paljudes Saksamaa ülikoolides kui ka erakoolides. Saksamaa riikliku tervishoiusüsteemi raviteenuste nimekirjas on homöopaatia eraldi koodiga. Saksamaa valitsus määrab iga-aastase üldise eelarve (summas 3 miljonit eurot) mittekonventsionaalsete teraapiate teadusuuriguteks.

Hollandis on homöopaatia-alase väljaõppe kestus on 3-5 aastat. Diplomikoolitust jagavad erakoolid. Homöopaatia on ametlik eriala ainult juhul, kui arstid (MD) on selleks spetsialiseerunud. Arst-homöopaate on ligikaudu 300. Kõige rohkem määravad homöopaatilisi ravimeid üldarstid. Ka veterinaarid ja mõned hambaarstid kasutavad homöopaatiat. Homöopaatiat kasutab 40% elanikkonnast. Homöopaatia ravimeid antakse patsientidele sageli arstide poolt konsultatsiooni lõpul, kuid need on müügil ka apteekides. Kui homöopaatilised ravimid on patsiendile välja kirjutatud, siis kindlustuse poolt need ka hüvitatakse. 

Ühendkuningriigis eksisteerib homöopaatia juba 180 aastat. Homöopaatia on siin väga populaarne. Homöopaatiat praktiseerib ligikaudu 1000 arsti ja 1500 mitte-arsti (ettevalmistus 3 aastat). Homöopaatia on riikliku tervishoiusüsteemi teenuste nimekirjas alates 1952. aastast. Et omandada homöopaatia eriala, on nõutav vähemalt 120 tundi koolitust. Kolmel peamisel homöopaatia grupeeringul, kes töötavad koos eriala ühtlustamiseks, on oma kursuste süsteem: 1) Homöopaatia Fakulteet õpetab hambaarste, veterinaare, farmatseute. Lisaks annab välja Briti homöopaatia ajakirja; 2) Homöopaatide Selts reguleerib homöopaate mitte-arste; 3) Meditsiiniline Ühendkuningriigi Homöopaatia Assotsiatsioon, kuhu kuulub 400 arsti (MD). Tegutseb 5 homöopaatia haiglat, kus antakse umbes 8000 konsultatsiooni aastas -  neist kuulsamad on Londoni Kuninglik Homöopaatia Haigla ja Glasgow Haigla. Homöopaatia ravimid on saadaval apteekides ja kaupluste tervisetoodete osakonnas.

Belgias kestab homöopaatiaalane ettevalmistus 3-4 aastat. Homöopaatia diplomit tunnustavad ülikool, meditsiini-autoriteedid ja tervishoiu-minister. Ravimeid väljastavad nii arstid kui apteegid. Homöopaatilised ravimid hüvitatakse 20% ulatuses. Homöopaatiat kasutavad ka hambaarstid, veterinaarid ja ämmaemandad. Homöopaadid mitte-arstid võivad ametit pidada tingimusel, et nad on legaalselt registreeritud Tervishoiuministeeriumis ja ei vii läbi meditsiinilist diagnostikat.

Soomes   on loodud Homöopaatilise Meditsiini Instituut. Alates 1988. a. tegutseb kolm homöopaatia kooli, kus õpingud kestavad 4 aastat (osalise ajaga). Soomes tegutseb kaks homöopaatia seltsi, milles on 440 liiget. 

Taanis oli homöopaatiaga tegelemine vaba kuni 1936nda astani (homöopaate oli väga vähe). 1936-1976 määrasid homöopaatia ravimeid arstid, kuid kasutajaid oli vähe. 1987. a. loodi Klassikalise Homöopaatia Assotsiatsioon. Samaaegselt avati ka Homöopaatia Kool, mis õpetab nelja aasta jooksul ainult homöopaatiat. Assotsiatsiooni liikmeks saamiseks on  nõutav 350 tundi meditsiinilist baasharidust (anatoomia, füsioloogia, patoloogia). Taanis puudub taani-keelne homöopaatia farmakopöa ja eraldi seadusandlus homöopaatia kohta.

Allikas: http://homeoint.org/articles/gouin/index.htm

***

Klassikalise homöopaatia rajamisest on möödunud üle 200 aasta. Tänapäevased meditsiini-probleemid on Hahnemann'i ajastuga võrreldes täielikult muutunud. Rohkem on kroonilisi haigeid, immuun-puudulikkust, keskkonna saastatust, stressi. Klassikalist homöopaatiat oli vaja kohandada uue ajaga. 

1976. a. teine saksa arst Hans-Henrich Reckeweg (1905-1985) avaldas kaasaegse homöopaatia ehk homotoksikoloogia raviprintsiibid (homo sapiens ld. inimolend, toksikoloogia kr. toxikon mürk+logos õpetus=õpetus mürkidest ja mürgistustest).  Homotoksikoloogia uurib endo- ja eksogeensete toksiinide mõju inimese organismile. Dr. Reckeweg'i järgi  väljendavad protsessid, mida me  nimetame  haigusteks,  organismi  loomulikku bioloogilist  võitlust ehk tsellulaarset vastupanu kehale kahjulikele ainetele (toksiinidele). Homotoksikoloogia õpetus kuulub bioloogilise meditsiini valdkonda.  Homotoksikoloogilised ravimid on mitme raviaine segud. Ravi on suunatud organismist toksiinide eemaldamisele, häirunud immunoloogiliste protsesside korrigeerimisele ja rakkude ning kudede talitluse toetamisele. 

Dr. Reckeweg jaotas keha reaktsioonid (kahjulike ainete vastu) kuude faasi

 1. Ekskretsioon
 2. Inflammatsioon
 3. Depositsioon
 4. Impregnatsioon
 5. Degeneratsioon
 6. Dediferentseerumine

Kuus faasi jaotub kolme funktsionaalsesse rühma

 1. kaks esimest faasi on seotud keha vedelikega (humoraalsed faasid),
 2. kolmas ja neljas faas on seotud keha sidekoelise põhiainega (maatriks-faasid), 
 3. viies-kuues faas on seotud rakkude talitlusega (tsellulaarsed faasid). 

Bioloogiline joon, mis asub 3nda ja 4nda faasi vahel, tähistab piiri organismi tervikliku regulatsiooni ja selle katkemise vahel. Näiteks regulatoorse ühenduse kadumine hormoon- ja immuunsüsteemi vahel võimaldab haigusel muutuda krooniliseks.

Erinevused homotoksikoloogia/homöopaatia ja klassikalise meditsiini vahel

 Ravi määramise alused homotoksikoloogias/homöopaatias

 • haiguslugu
 • haiguspilt 
 • sümptomid 
 • mateeria medica
 • stimulatsioonravi printsiip 

Ravi määramise alused klassikalises meditsiinis

 • haiguslugu
 • erinevad uuringud
 • laboratoorsed näitajad
 • farmakoloogia
 • supressioonravi printsiip

Homotoksikoloogias toimub ravi efektiivsuse hindamine vikariatsiooni fenomeni alusel. Vikariatsiooniks nimetatakse ühe ja sama  haiguse  erinevat  avaldumist  (erinevate elundite kudedes)  ülaltoodud 6-faasi  jaotuse  järgi. Kroonilise haiguse paranemisel haiguspilt läbib kõik eelnevad haigus-faasid, kaasaarvatud ekskretsiooni faasi (haiguse "tagasikerimine"). Sellist tervenemise tendentsi  nimetatakse regressiivseks vikariatsiooniks. 

Vikariatsiooni käigus võib kroonilise  haigusseisundi  ravimise  algusfaasis  ilmneda  lühiajaline  ägenemine (esmane homöopaatiline halvenemine). Reeglina ei kesta see kauem kui 3-4 päeva. Toksiinide väljutamise ekskretsioonifaas (ägenemine) võib väljenduda palavikuna, naha sügelusena, lima tekkena (nohu, köha),  rohke  uriinieritusena  või kõhulahtisusena. Selliste vaevuste ilmumisel on  vajalik  patsiendi  tagasiside arstiga - selgituste, soovituste andmiseks. Vikariatsiooni-nähte ei tohiks maha suruda  põletikuravimite  või  antibiootikumidega.

Enamusel kroonilistest seljahaigetest esineb lihas-liiges-probleemidele lisaks ka häireid  teiste elundsüsteemide talitluses. Üheks põhjuseks on siin valuseisundite korduv ravi valu- ja põletikuvastaste ravimitega, mis on kaasa toonud organismi toksiinikoormuse tõusu  ja  immuunsüsteemi nõrgenemise. 

Homotoksikoloogilisi ravimeid toodab Saksamaal, Baden-Badenis asuv firma "HEEL". Firma toodete nimistusse kuulub üle tuhande ravimi (tabletid, tilgad, süstelahused, salvid, küünlad). Vt. www.heel.com. Eestis on käesoleval ajal (2016) Ravimiameti müügiluba 11-le firma Heel ravimile. Ravimid on saadaval apteekide käsimüügis. Vt. Ravimiameti koduleht: www.ravimiamet.ee: Registrid-Humaanravimid-Müügiloa hoidja-HEEL: 1) Berberis Homaccord tilgad, 2) Cuprum-Heel tabletid, 3) Engystol tabletid, 4) Gripp-Heel tabletid, 5) Lymphomyosot tilgad, 6) Nerheel tabletid, 7) Nux Vomica Homaccord tilgad, 8) Traumeel tabletid, 9) Traumeel salv, 10) Vertigoheel tabletid, 11) Zeel tabletid.

Rahvusvaheline Homotoksikoloogia Akadeemia pakub homotoksikoloogia-alast teaduspõhist õpet arstidele (MD) ja litsentsi omavatele tervishoiu-töötajatele: http://www.iah-online.com/cms/iwebs/default.aspx.

Homotoksikoloogia ja homöosiniaatria (bioloogilise meditsiini) konverentse ja praktilisi kursuseid Eesti arstidele korraldas aastatel 2000-2009 Eesti Homotoksikoloogia Selts koostöös  Rahvusvahelise Homotoksikoloogia Seltsiga. Juhendajateks olid Dr. Klaus Küstermann ja Dr. Ulrike Keim Saksamaalt. 

Homotoksikoloogiat tutvustavad materjalid: