Manuaalmeditsiin

Manuaalne meditsiin/manuaalmeditsiin (manuaalis ld. käeline, medicina ld. arstiteadus) on teaduspõhine meditsiiniline distsipliin pöörduvate lihas-luukonna funktsioonihäirete (nt seljavalud, kaelavalud jne.) diagnoosimiseks, raviks ja preventsiooniks. Manuaalmeditsiini lühitutvustus

1. Diagnostiline osa sisaldab kohustuslikku konventsionaalset diagnostikat (kliiniline uurimine, testid, skanneeringud) ja spetsiifilist manuaaldiagnostikat.
2. Terapeutiline osa sisaldab konventsionaalset ravi (suukaudsed ravimid, injektsioonid) ja manuaalteraapiat (manuaalsed liigesmanipulatsioonid, lihasmobilisatsioonid).
3. Funktsioonihäirete kordumise preventsioon (ennetus) on manuaalmeditsiini õpetuse osa.

Rahvusvahelised manuaalmeditsiini eriala-ühendused

  • 1958 registreeriti Rahvusvaheline Manuaalse Meditsiini Föderatsioon (FIMM: Fédération Internationale de Médecine Manuelle): http://www.fimm-online.com/index.cfm. Mõiste "manuaalne meditsiin" võtsid 1950ndatel kasutusele Euroopa arstid (MD): Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Shveitsi, Tsehhi ja Skandinaavia esindus, tähistamaks nende riikide arstide kliinilistel teadusuuringutel põhinevat luu-lihaskonna funktsioonihäirete manuaalse diagnostika ja ravi valdkonda. Shveitsi arsti Christian Terrier'i initsiatiivil loodi 1958. a. Rahvusvaheline Manuaalse Meditsiini Föderatsioon (registreeritud Belgias). Kaasajal kuuluvad Föderatsiooni 27 riigi eriala-seltsid, kelle liikmeskonda kuuluvad eranditult arstid (MD).

FIMM manuaalmeditsiini baas-õppekava ja ravijuhend: http://www.fimm-online.com/pub/en/data/objects/guidelines_on_basic_training_and_safety_3_1.pdf

2016. a. FIMM Peaassamblee, teaduskonverentsid, kursused  

1. www.fimm-online.com/pub/en/data/objects/july_2016_fimm_overview_in_wmm.pdf
2. www.fimm-online.com/pub/en/data/objects/june_2016_fimm_education_in_wmm.pdf
3. www.fimm-online.com/pub/en/data/objects/july_2016_fimm_science_in_wmm.pdf                    4. www.fimm-online.com/pub/en/data/objects/fimm_ga_2016_minutes_v_4.pdf

  • 1997 asutati Euroopa Manuaalse Meditsiini Unioon (UEMMA: Union Européenne de la Médecine Manuelle): www.mediosteo.fr. Asutamise Initsiaator Prantsuse Manuaalse Meditsiini Seltsi esindaja Dr. M. J. Teyssandier. Organisatsioon on registreeritud Prantsusmaal.
  • 2004 loodi Rahvusvaheline Manuaalse/Muskuloskeletaalse Meditsiini Akadeemia (IAMMM: International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine): www.iammm.net. Initsiaator Dr. M. Hutson. Algselt FIMM sektsioon. Aastal 2008 Akadeemia iseseisvus. Registreeritud Inglismaal. 2015. a.  teaduskonverents toimus 6- 7. novembril Brüsselis. 2016. a. teaduskonverents toimub 25-26. novembril Padova (Padua) Ülikoolis, Itaalias. Programm: http://academylogistics.net/styled-5/index.html.
  • 2006 moodustati Euroopa Manuaalse Meditsiini Foorum (EFOMM: European Forum of Manual Medicine). Operatiivne baas Euroopa riikide valitsuste ning tervishoiu-organisatsioonide vaheliseks kommunikatsiooniks ja manuaalmeditsiini edasiseks arenguks Euroopas. Initsiaatorid Dr. U. Böhni (Shveits) ja Dr. H. Locheri ning Dr. J. Buchmanni (Saksamaa).
  • 2009 registreeriti Euroopa Manuaalse Meditsiini Teaduslik Selts (ESSOMM: European Scientific Society of Manual Medicine): www.essomm.eu. Loomise initsiaatorid Dr. U. Böhni (Shveits), Dr. H. Locher (Saksamaa), Dr. J. Buchmann (Saksamaa), Dr. M. Schilgen (Saksamaa). Registreeritud Shveitsis.

Manuaalmeditsiini kursuste korraldajad Eestis 

1994-2002  Eesti Manuaalse Meditsiini Selts (EMMS) korraldas konverentse ja praktilisi seminare  koostöös Soome, Shveitsi ja Prantsusmaa manuaalmeditsiini seltside akrediteeritud esindajatega.   

2002-2012  Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna täienduskeskus korraldas arstidele  manuaalmeditsiini algkursuseid õppemahuga 20 tundi (üks kord aastas). Kursused põhinevad Eesti Manuaalse Meditsiini Seltsi õppematerjalidele.  

Manuaalmeditsiini eriala nimetus erinevates riikides

  • Muskuloskeletaalne meditsiin (Taani)
  • Müoskeletaalne meditsiin (Tšehhi)
  • Manuaalteraapia (Venemaa, nõutav eelnev neuroloogi või ortopeedi eriharidus)
  • Artrokinemaatika (Jaapan)

Manuaalmeditsiini-alaste teadusuuringute publikatsioonid

Eriala-kirjandus

R. Maigne "Diagnosis and Treatment of pain of vertebral origin", Taylor & Francis Group 2006: https://b-ok.org/book/609910/327ce2?dsource=recommend