Manuaalmeditsiini regulatsioon

Manuaalmeditsiini õppe- ja praksise regulatsiooni aluseks on juhend "Guidelines on basic training and safety in Manual Medicine" (79 lk.). Dokumendi koostajaks on Manuaalse Meditsiini Rahvusvahelise Föderatsiooni (Fédération Internationale de Médecine Manuelle/FIMM) Tervise Poliitika Töögrupp (FIMM Health Policy Board), mille liikmeskonda kuuluvad arstid (MD) ja ülikoolide professorid 11st riigist (Saksamaa, Shveits, Inglismaa, Itaalia, Hispaania, Taani, Uus-Meremaa, Jaapan, Venemaa, Kanada, USA).

Juhendi esimene versioon koostati 2009. aastal, viimane 3.1 versioon kinnitati FIMM Peaassambleel 15.10.2013 aastal. Dokumendi autoriõigused  kuuluvad  Föderatsioonile:  www.fimm-online.com. Juhend on esitatud tutvumiseks ja kinnitamiseks Euroopa Meditsiini Spetsialistide Unioonile (UEMS): www.uems.eu/about-us/medical-specialties (Multidisciplinary Joint Committee: Manual Medicine).

Dokument sisaldab manuaalmeditsiini ajaloo, eriala-terminite ja õppekirjanduse ülevaadet, manuaaldiagnostika ja manuaalteraapia teoreetilist ja praktilist õppekava ning   juhendit manuaalmeditsiini ravitehnikate (manuaalteraapia) näidustusteks ja turvaliseks läbiviimiseks. Eraldi õppekavad on esitatud nelja tasemekategooria jaoks- alates arstide  baasõppest kuni eriala doktorantuurini. Dokument on mõeldud kasutamiseks ainult arstidele (MD), mitte füsioterapeutidele või teistele lihas-luukonna funktsioonihäirete käelise raviga tegelevatele grupeeringutele.

Näiteks kiropraktikute õppe ja praksise standardite regulatsiooni aluseks on dokument: "WHO guidelines on Basic training and safety in chiropractic", World Health Organisation, Geneva 2005 (ISBN 9241593717, NLM classification: WB 905.7).

Osteopaatide residentuuriõppe baas-standardid on koostatud ja kinnitatud Ameerika Osteopaatia Assotsiatsiooni ja Ameerika  Osteopaatia Akadeemia poolt: "Basic Standards for Residency Training in Neuromusculoskeletal Medicine and Osteopathic Manipulative Medicine" ja "Basic Standards for Residency Training in Integrated Osteopathic Family Practice and Neuromusculoskeletal Medicine" (1999/2000/2005/2008).   

Füsiaatria ja Taastusravi eriala residentuuriõppe baasdokumendi on koostanud Euroopa Meditsiini Spetsialistide Unioon (UEMS), Euroopa Taastusravi Akadeemia ja Euroopa Füsiaatria ja Taastusravi Selts: "White book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe", 2006.     

Eestis Manuaalse Meditsiini Rahvusvahelise Föderatsiooni juhendile põhinev arstide(MD) õppe ja praksise regulatsioon puudub. Teemaga seonduvalt mõned näited Eesti Manuaalse Meditsiini Seltsi ametlikest pöördumistest alates 1992.

Prantsusmaal registreeriti esimene ülikooli manuaalmeditsiini õppekava 1969. a.

Inglismaal avati esimene arstide manuaalmeditsiini diplomiõpe Briti MuskuloSkeletaalse Meditsiini Instituudis 1992. a.

Saksamaal alustati arstide manuaalmeditsiini-alast koolitust 1950ndatel. Käesoleval ajal toimub arstide väljaõpe kolmes vormis: Dr. Karl Sell’i Seminar, Boppard’i Seminar ja Berliini Manuaalmeditsiini Akadeemia.