Peavalud

Tavalise peavalu avaldumine ja päritolu

Peavalu loetakse lülisamba kaelaosast tingituks ehk tservikogeenseks siis, kui valu esineb pea tagaosas (kuklas) ning ülemistes kaelalülides on osteo-artrootilised ehk luu-liigese kulumis-muutused. Enamike autorite järgi kaela-lülisammas ei oma suurt tähtsust tavalise (mittespetsiifilise) peavalu tekkes. Peavalu hinnatakse tavaliselt kui psühhogeenset valu, mis avaldub koos kaela ja õlavöötme lihaspingega. Tavalist peavalu nimetatakse enamasti “pinge-peavaluks”. Tegelikult mängivad ülemised kaelalülid suuremat rolli peavalude tekkes kui tavaliselt arvatakse. Mittespetsiifiliste peavalude reaalne põhjus on sageli kaela-lülisambas ja psühhogeenne faktor võib esineda järel-haigusena.

Tservikaalse peavalu tunnused (semioloogia)

 • Tunnused on tavaliselt uni-lateraalsed (ühel peapoolel).
 • Kõikidel juhtudel esineb teise ja kolmanda kaelalüli fasett-liigeste palpatoorne tundlikkus samal poolel peavaluga.
 • Erinevate ägedate episoodide ajal on valu topograafia ühel patsiendil muutumatu: alati kas parem või vasak pool.
 • Valuhoogu vallandav põhjus võib ühel patsiendil olla sama või varieeruda ühest valu-atakist teise (posturaalne, psühhogeenne, digestiivne/seedimisega seotud, menstruatsiooniga seonduv jne.).
 • Valuhood võivad varieeruda sageduselt ja intensiivsuselt (mõnest tunnist - mõne päevani).
 • Palpeeritavad tunnused on püsivad ja neid võib leida ka ägedate valuhoogude vahel.
 • Aja jooksul võib peavalu muutuda bilateraalseks (kahepoolseks).

Tservikaalse peavalu eri vormid prantsuse manuaalmeditsiini koolkonna rajaja dr. R. Maigne järgi

 • Kuklavalu (oktsipitaalne peavalu)
 • Kukla-oimu-ülalõualuu-põse valu (oktsipito-temporo-maxillaarne peavalu)
 • Silmakoopa ülene ja tagune valu (supra ja retro-orbitaalne peavalu)

Peavalu vallandavad faktorid

 • Posturaalne faktor: ebasoodne kaela asend (näiteks kõhuli magades) või halb töö-tegevuse ergonoomika (lõtv, kühmus või asümmeetriline kehaasend ning kaasnev lihaste üle-venitus ja pinge.
 • Külma faktor: tuuletõmbus jm.
 • Günekoloogiline põhjus
 • Väärad toitumis-harjumused
 • Psühholoogilised faktorid

Neid faktoreid loetakse sageli ekslikult peavalu vallandajaks. Tservikaal-etioloogiat (kaelaosa funktsioonihäireid) ei arvestata. Seejuures kaela-regiooni ravi on ainus, mis on efektiivne ja kauakestev. Eraldi grupi moodustavad patsiendid, kellel on madal ärrituslävi ka kõige väiksematele ärritajatele (kergelt depressiivsed, M. Duc, M. Janel järgi “spasmofiilikud”). Nendel püütakse ravida ainult psühholoogilist faktorit, kuid see on väär!

Tservikaalsete peavalude sagedus

Erinevate uuringute põhjal 80% peavaludest moodustavad tservikaalsed peavalud - isoleeritud tunnustega või segavormid. Peavalu ja tunnused on alati korrelatsioonis.

Tservikogeense peavalu ravi

1. Manipulatsioonravi. Tservikogeense peavalu baasravi on manipulatsioonravi, kui näidustuste reegleid arvestades on see tehniliselt võimalik (vaskulaarne või spinaalne vastunäidustus). Manipulatsioon peab olema sooritatud väga täpselt ja täiuslikult (valuvaba-vastassuuna reegel). Manipulatsiooni eelselt on soovitav kasutada korduvat mobilistasiooni erinevates suundades (venitust). Efektiivne tservikaalne ravi annab kinnitust peavalu tservikogeensest päritolust: uurimistunnused kaovad ja patsient vabaneb vaevustest. Tavaliselt on vajalikud 2-5 ravi-protseduuri sagedusega 1-(2) korda nädalas. Patsient peab arvestama, et peale esimest raviseanssi võib tekkida ägenemine, mis möödub ühe päevaga.

2. Injektsioonravi C2-C3 fasett-liigese piirkonda. Injektsioonravi (ravimilahuse süstimine) on kasulik kui manipulatsioonravi on vastunäidustatud või ebapiisav. 

3. Massaaž. Massaaži tehakse kaela naha-alusele koele, kui esineb a) tsellulalgia e naha valulik tsoon, b) lihaste trigger-punktidele, kui esinevad lihas-väädid, c) temporaal-lihase valu-punktidele, d) masseter-lihase valupunktidele. Massaaž on kasulik ka siis, kui patsient on peavalust vabanenud, kuid massaaž ainsa ravina on peavalu raviks ebapiisav!

4. Lokaalne lihasväädi või valupunkti ravi. Kaela-lihastes võivad leiduda pingul väädid, mis on üks tservikaalse päritoluga peavalu tekke põhjuseid. Manipulatsioonraviga (C2-C3) see väät sageli õheneb. Lisaks on vajalik injektsioonravi lihase triger e valupunktidesse. 

5. Posturaalne korrektsioon. Väär keha-asend (rüht) on sagedane lihaspingete põhjus. Kehahoiu korrektsiooniga lihaspinge väheneb.
 

Haiguslugu

42. a. naine kannatas peavalusid 13 aastat.Valuhoog vallandus ilma ühegi selge põhjuseta 3-4x kuus, kestusega 2-3 päeva. Valu topograafia oli silmakoopa ülene ja tagune. Aastatega valuhood sagenesid ja pikenesid. Valu oli alati vasakul pool - koos vasaku ninasõõrme turse ja rinorröa (ninavoolus/tugev nohu) ning vasaku silma pisarate-vooluga. Kahes neuroloogia osakonnas diagnoositi vaskulaarne peavalu. Medikamentoosne ravi ei aidanud (migreeni-vastased ravimid). Valu leevendas amidopyrin 6 tabletti päevas.

Objektiivne leid: vasak kulm oli rullimis-testile väga valulik ja tihke. Terav valu esines vasakul C2-C3 fasett-liigeses. Tservikaalne radiograafia oli normis.

Ravi: 4 manipulatsioonravi ja 2 injektsioonravi andsid kaebuste täieliku kadumise. Jälgimis-perioodil järgmise 12 kuu joosksul peavalu ei esinenud.

Allikas: R. Maigne, MD, (1968, 1976, 1981): http://sofmmoo.org/documents/rm_cervical_headache.pdf